bim100

bim100 www.bim100buddy.com

bim100 สร้างสมดุล เสริมภูมิคุ้มกัน www.bim100buddy.com BIM100 (บิมวันฮันเดรต, บิม100) เกิดจากความต้องการนำผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง มีความสุข ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สมดุล ไร้ซึ่งโรคภัย ถ้านำเสนอแต่ผลงานวิจัยอย่างเดียวก็ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ จึงได้มีการเชิญผู้ที่ผ่านความเจ็บป่วย ทรมาน ป่วยไข้ ต่างๆ มาเล่าเรื่องราวที่ตนเองประสบมา เพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเข้าใจง่ายและถูกต้อง สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ bim100 หรือสอบถามเพิ่มเติม 091-9149641, 091-5546291, 095-5199246,...